Nroom artspace

past exhibition 2009

2009.12.19-12.27 -Christmas room-

Hanako Isurugi,Ayuki Enokizono, Mitsumasa Kadota, Hiroyuki Sugawara, Naomi Tsukamoto, Ikumi Tega, Jun Tomizawa, Mayako Nakamura 

more

2009.11.28-12.15 Ayuki Enokizono Solo Exhibition

-Fantastic Echo-

more

2009.11.18-11.25 Konosuke Kitta Solo Exhibition

-Phobia-

more

2009.10.31-11.15 -Gegenstand×4-

Hanako Isurugi, Izumi Nojima, Tomoka Masukawa, Veronika Oberlojer

more

2009.10.3-10.20  -Ner abstract paintings-

Ayuki Enokizono, Chihiro Kabata, Yuuri Kabata

more

2009.9.5-9.22 Hiroki Yamamoto Solo Exhibition

more

2009.8.22-8.30 -Summer room-

Narumi Abe, Makoto Abe, Ayuki Enokizono, Akiko Koyama, Tetsu Sato, Chika Tanba(pa), Naomi Tsukamoto, Akane Fujikawa, Shinji Yoshida

more

2009.7.26-8.16 Takahiro Ishii Solo Exhibition

-BIBLIO-

more

2009.6.20-7.5 Kazuhiro Masuda Solo Exhibition

-make believe,action-

more

2009.5.16-6.7 -Niche- return home

Mitsuru Asano, Jin Imamura, Rikiya Iwakuma, Mitsumasa Kadota, David Franklin, Toshiaki Hicosaka

more

Copyright (C) Nroom artspace All Rights Reserved.