Nroom artspace

past exhibition 2011

12.17-12.26 Christmas Room

more

12.20-25 Nerima art musium exhibition

Kasutaka Abe , Akinori Ohtsuka , Tomoko Kanzaki , Kayoko Kobayashi , Yoshinori Gomi , Kengo Shibatsuji , Kaori Sugai , Nomi Tsukamoto , Hideo Nakamura , Yumi Nishimura , Yasuyuki Tomita , Miyoko Murayama , Takami Motoki ,Aiko Yokota , David Franklin , Dimitrios Antonitsis , Dionisis Christofilogiannis , Eva Mitala , Juris Zvirbulis , Stelios Karamanolis , Ulvis Alberts , Vassiliki Koskiniotou , Giuliana Bona , Vanessa Anastasopoulou

more

11.4-11.20 [Latvia・Riga]Exhibition

Tomoko Kanzaki, Kayoko Kobayashi, Kaori SHibatsuji, Kaori Sugai, Aya Tashiro, Yasuyuki Tomita, Emi Yokoseki, Eva Mitala(Greece), David Franlkin(Ireland)

more

11.19-11.30 Kaori Sugai SoloExhibition

more

10.16 10:00-15:00 Workshop in Oizumi 6th Elementary school

09.24-10.04 Tomoko Kanzaki SoloExhibition

more

09.10-9.20 Hideo Nakamura Solo Exhibition

more

8.20 21 workshop

more

8.18-30 Summer Room

Chirio Itakura , Kaori Sugai , Naomi Tsukamoto , Kayoko Kobayashi , Maiko Suzuki , Hiroko Ueba , Chihiro Takagi , Emi Yokoseki , Tomoko Kanzaki , Masami Hashima , Ayako Hisano

more

7.25-8.4 Hroyuki Akagawa & Hiroyasu Nakai Exhibition 2F

more

7.25-8.4 Akinori Ohtsuka Solo Exhibition 1F

more

7.2-7.14 Chihiro Takagi & Yianny Eleftheriadis Exhibition

-once upon a time-

more

6.18-6.30 Takami Motoki Solo Exhibition (1F)

more

6.18-6.30 Masao Ueno Solo Exhibition (2F)

-sign-

more

2011.6.7-6.14 Maiko Suzuki Solo Exhibition

more

2011.5.24-6.5 Niche -return home-

Hiroko Ueba, Tomoko Kanzaki, Kayoko Kobayashi, Makiko Takada, Kouko Yamamoto, Mercedes Torielli

more

2011.4.23-5.5 Hiroko Ueba Solo Exhibition

-Spring of Words-

more

2011.3.30-4.9 Makiko Takada Solo Exhibition

more

2011.3.17-3.25 Yasuo Ishimoto Solo Exhibition

-silver on silver-

more

2011.3.3-3.10

Hiroyuki Akagawa, Kyouhei Kosaka, Gosuke Kobayashi, Idumi Shiratori, Airi Tasaki, Yoshiko Niiyamauchi, Yo Fujii, Chihiro Hoshino, Tsukie Momose, Rei Yoshida, Saki Yonezawa

more

2011.2.21-2.28

HarukaYabe, KoukoYamamoto, atelier*zephyr 

more

2011.2.13-2.18 Takashi Motegi

more

2011.2.1-2.10 Kayoko Kobayashi Solo Exhibition

more

2011.1.24-1.30 Kasutaka Abe Solo Exhibition

more

2011.1.15-1.22 Hideki Saito Solo Exhibition

more

2011.1.15-1.22 Hajime Tasaki Solo Exhibition

-palimpsestes-

more

Copyright (C)2024 Nroom artspace All Rights Reserved.